top of page

Shimna students shine at the Gaeltacht

Mr Keenan writes:


“ Tá cúrsa A i nDún na nGall; Machaire Rabhartaigh agus Bun An Inbhir, tagtha chun deiridh anois agus leoga bhí am amach ag na gasúir ar fad agus iad uilig slán sabhailte sa bhaile arís. Bhí ceiliuradh ollmhór ann ar an oíche dheireanach ag an dá choláiste. Ní amháin gur shaothraigh Ronan, Matthew agus Micheál fáinne óir, ach chomh maith le sin, bhain Micheál Martin buachaill an chúrsa i mBun An Inbhir agus bhain Matthew Treacy Duais an Phríomhoide, an duais is mó a bhronntar ag deireadh an chúrsa. Is ónóir iontach é do Mhicheál agus Matthew agus tá mé cinnte de go bhfuil sé tuillte go maith ag na fir chéanna. Maith sibh a ghasúir agus comhghairdeas ó chroí libh ó achan duine sa scoil!”


“Course A has come to a close in Donegal; Machaire Rabhartaigh and Bun An Inbhir, and of course everyone involved from the school had a brilliant time and they are all back home now safe and sound. There was great cause for celebration on the last night in both colleges. Not only did Ronan, Matthew and Micheál earn a gold fáinne for their level of Irish which they deserve huge credit for, but on top of that, Micheál Martin won boy of the course in Bun An Inbhir and Matthew Treacy won the Principal’s Award in Machaire Rabhartaigh, the most prestigious award given on the night and chosen by the principal. It’s a great honour for both Micheál and Matthew and I know full well that they both deserved it. Well done Ronan, Matthew and Micheál and huge congratulations from everyone at Shimna!”


The second course has begun with Matthew Turley, Ruairí Smyth, Mia Price, Bella Mc Caughey, Ferdia Sherry, Zac Hughes and Rachel Hodge all attending and already Matthew Turley has won an award for his endeavour in speaking Irish.


0 comments

Comments


bottom of page